Menu

Serwis

W trosce o Państwa wygodę i bezpieczeństwo nasza firma oferuje profesjonalny serwis sprzętu medycznego.

Oferujemy:

     1. Naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne.
     2. Przeglądy okresowe i techniczne połączone z konserwacją sprzętu.

W celu lepszego zabezpieczenia Państwa sprzętu oferujemy również umowy serwisowe i konserwacyjne.

     1. Naprawiamy różnego rodzaju sprzęt medyczny :

 • dysponujemy szeroką wiedzą na ten temat
 • mamy duże zaplecze techniczne z wykwalifikowanymi pracownikami
 • posiadamy dostęp do części zamiennych
 • mamy możliwość wykonywania napraw w całej Polsce z uwagi na współpracę z wieloma kooperantami.

W celu właściwej obsługi klienta jesteśmy elastyczni w sprawach dotyczących wynagrodzenia za usługę. W dobie kryzysu i oszczędności w placówkach medycznych, istnieje możliwość negocjacji cenowych tak aby obie strony były zadowolone z oferowanej przez nas usługi. Naprawy wykonujemy szybko, sprawnie, solidnie w dogodnej dla klienta cenie.


Zajmujemy się naprawami pogwarancyjnymi jak również gwarancyjnymi.

     2. Przeglądy okresowe sprzętu wykonujemy zgodnie z:

 • umowami serwisowymi
 • według zaleceń producenta sprzętu
 • wytycznymi dotyczącymi następnego przeglądu technicznego ( pilnujemy okresów badań technicznych)
 • według potrzeb klienta.

Specjalizujemy się w przeglądach okresowych elektrycznego sprzętu medycznego.

Właściciele elektrycznych urządzeń medycznych muszą zadbać o to aby były bezpieczne dla użytkownika i pacjenta. Częścią składową bezpieczeństwa eksploatacji jest poddawanie urządzeń wymaganym badaniom okresowym.


Od dnia 19 września 2011 r. (Ustawa o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 r., art. 90 ust. 3-5) weszły w życie w Polsce regulacje dotyczące badania urządzeń medycznych w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN-62353.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjenta i użytkownika, elektryczne urządzenia medyczne zgodnie z normą PN-EN 62353 podlegają badaniom:

 • przed uruchomieniem u klienta urządzenia lub zestawu urządzeń
 • po naprawie urządzenia lub komponentu zestawu (także po wymianie części urządzenia mającej wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i/lub użytkownika)
 • w wymaganych okresach czasowych (badania okresowe) zdefiniowanych przez producenta urządzenia lub określonych na podstawie aneksu do normy.

Należy dodać iż Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, wymaga wykonania badań pomimo deklaracji składanej przez producentadotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.

Badanie polega na:

 • testach wizualnych
 • testach funkcjonalnych
 • pomiarze parametrów urządzenia istotnych dla bezpieczeństwa elektrycznego.

Oferujemy:

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych certyfikowanym miernikiem RIGEL 288 zgodnie z normą PN-EN60601, PN-EN-62353.  Potwierdzenie w/w badania stosownym certyfikatem indywidualnym dla danego urządzenia.

Wykonujemy badania:

 • Rezystancji izolacji przewodów od strony zasilania
 • Rezystancji izolacji aplikacji
 • Rezystancji izolacji aplikacja-zasilanie
 • Upływ urządzenia
 • Upływ aplikacji
 • Upływ uziemienia
 • Upływ obudowy
 • Upływ pacjenta
 • Pomocniczy upływ pacjenta
 • Upływ pacjenta typu F
 • Test obciążenia
 • Testy przewodów połączeniowych

Na certyfikacie podajemy informację o następnym przeglądzie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa elektrycznego.
Badania są wykonywane przez osoby upoważnione do wydawania zaświadczeń elektrycznych posiadających uprawnienia E i D.

PARTNERZY

    


ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna

Tel.  22 782 44 74
Tel.  22 266 84 95 do 96

Faks 22 266 84 97
Tel. kom. 503 032 313

info@empireum.com.pl
www.empireum.com.pl