Menu

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

Program konferencji

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"

 

PATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof.dr hab.med Wojciech Nowak

 

PATRONAT NAUKOWY

Prorektor ds Collegium Medicum UJ
Prof.dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

 Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, al. 29- listopada 46

 
Szanowni Państwo!
Zapraszamy na XIII konferencję z cyklu: Pacjent, pielęgniarka- partnerzy w działaniu.
 W konferencji swój udział zapowiedzieli znani i cenieni profesjonaliści w dziedzinie medycyny, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, przedstawiciele organizacji pacjentów.
Czwartek, 24.05.2018
9.00 Otwarcie konferencji, wystąpienie Gości
9.15-10.15 Wykłady inauguracyjne:
9.15-9.40 O. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv.: " Szczęśliwa czy pechowa trzynastka". Zabobony i przesądy wobec chrześcijańskiego etosu pielęgniarek i położnych.
Ojciec Jerzy Brusiło- Franciszkanin, dr habilitowany nauk teologicznych, adiunkt na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II, bioetyk.
9.40-10.15 Prof. dr hab.med. Dominika Dudek: Skąd zło? Unde malum- o moralności mózgu?
Profesor Dominika Dudek- specjalistka z dzidziny psychiatrii, ceniona lekarka, wykładowczyni i redaktor naczelna czasopisma
" Psychiatria Polska".
 
10.15-12.00 Sesja I: Czy istnieje parytet w uzależnieniach?
Moderatorzy: Renata Galska,  Wioletta Szot, Krzysztof Styczeń, 
10.15-10.55 Krzysztof Styczeń : Uzależnienia XXI wieku- nowe wyzwania kliniczne.
10.55-11.35 Lucyna Świątek: Alkoholizm w szpilkach
11.35-11.55 Barbara Bętkowska- Korpała: 
11.55-12.00 Dyskusja
12.00-12.20 Przerwa kawowa
12.20-14.10  Sesja II: Współczesne problemy terapeutyczne i pielęgnacyjne w wybranych chorobach neurologicznych
Moderatorzy: Barbara Bronicka, Ewa Czaja, Danuta Półtorak
12.20-12.40 Agnieszka Słowik: Przyczynowe leczenie udaru mózgu.
12.40-13.00 Ewa Czaja: Ograniczenia w samoopiece po udarze mózgu.
13.00-13.15 Jadwiga Kubica: Rehabilitacja pacjenta z hemiplegią wg koncepcji Bobath.
13.15-13.35 Małgorzata Dec- Ćwiek: Głęboka stymulacja mózgu a poprawa jakości życia z chorobą Parkinsona.
13.35-13.50 Urszula Pieczyrak- Brhel: Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona.
13.50-14.00 Katarzyna Majda: Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Firma Skamex
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-15.10 Przerwa obiadowa ( stołówka studencka)
 
15.10-16.55  Sesja III: Choroby rzadkie- wyzwanie XXI wieku
Moderatorzy: Agnieszka Gniadek, Renata Kurkowska, Magdalena Strach
15.10-15.35 Ewelina Nowak: Choroby rzadkie- w labiryncie współczesnej diagnostyki.
15.35-15.55 Joanna Pera: Choroby rzadkie, czyli codzienność neurologa.
15.55-16.15 Magdalena Strach: Niedobory odporności u dorosłych- nie tylko wtórne.
16.15-16.45 Paweł Górniak Stowarzyszenie Immunoprotect: na straży dobra pacjentów.
16.45-16.55 Dyskusja
 
17.15 Koncert niespodzianka
18.00 Kolacja ( hall w Centrum Kongresowym)
 
Piątek, 25.05.2018
9.00-10.25  Sesja IV, cz.1: Centrum Urazowe- czas i jego znaczenie dla pacjenta
Moderatorzy: Urszula Kowalewska, Aleksandra Załustowicz, Stanisław Wojtan
9.00-9.10 Katarzyna Nowakowska: Specjalistyczne rękawice medyczne dedykowane dla osób z alergiami i problemami skórnymi. Firma Mercator Medical S.A.
9.10-9.40 Maciej Sztuka: Miecz, muszkiet...triage. Historia segregacji pacjentów na dawnych polach bitew.
9.40-9.55 Małgorzata Krzysiak: Triage według modelu ESI w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym- czy to się sprawdza?.
9.55-10.10 Natalia Antosz, Patrycja Bielak, Monika Malinowska: Rola pielęgniarki w Trauma Teamie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej
 i  Katastrof.
10.10-10.25 Arkadiusz Wnuk: Badania laboratoryjne wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem.
10.25-11.00 Przerwa kawowa oraz sesja posterowa
11.00-12.55  Sesja IV, cz.2: Centrum Urazowe- czas i jego znaczenie dla pacjenta
Moderatorzy: Stanisław Wojtan, Aleksandra Załustowicz
11.00-11.30 Leszek Brongel: Chory z obrażeniami wielonarządowymi. Następstwa bezpośrednie, rozwój następstw ogólnoustrojowych.
11.30-11.50 Marcin Tusiński: Strategia postępowania w zaopatrywaniu urazów zmiażdżeniowych tkanek miękkich.
11.50-12.05 Anna Biedrońska: Interwencja żywieniowa u pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi.
12.05-12.20 Magdalena Staszkiewicz: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z urazem kręgosłupa , po zastosowaniu innowacyjnych metod leczenia chirurgicznego w oddziale chirurgii ogólnej, ortopedii i obrażeń wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
12.20-12.45 Tomasz Składzień, Marek Wojczyk: Postępowanie leczniczo- pielęgnacyjne u pacjentów po ciężkich urazach wielonarządowych z zastosowaniem wysokospecjalistycznych technik terapeutycznych- studium przypadku.
12.45-12.55 Dyskusja
12.55-13.30 Przerwa na lunch ( w hallu CK)
13.30-15.10 Sesja V: Co nowego w pielęgniarstwie?
Moderatorzy: Maria Kózka, Maria Szymaczek
13.30-13.45 Anna Kliś- Kalinowska: Narzędzia wsparcia opiekunów nieformalnych dla pielęgniarek. Projekt: Damy Radę.
13.45-14.10 Lucyna Płaszewska- Żywko, Iwona Malinowska- Lipień, Teresa Gabryś, Marcin Piech, Maria Kózka: Europejska matryca kompetencji w praktyce pielęgniarskiej
14.10-14.25 Edyta Ozga: Ocena zasobów kadrowych pielęgniarek z regionu małopolskiego w odniesieniu do zatrudnienia na dwóch                 etatach.
14.25-14.45 Maria Włodkowska: Dziennikarz w szpitalu, czyli poznaj swoje prawa i nie daj się zaskoczyć.
14.45-15.00 Tamara Górecka- Werońska, Firma BBraun: Nowa procedura- korzyści dla personelu i instytucji.
15.00-15.10 Dyskusja
15.10 Omówienie sesji posterowej, rozdanie nagród, zakończenie konferencji.
 
 
Postery
Komisja oceniajaca postery:
dr hab. med., prof UJ Maria Kózka- Przewodnicząca
mgr Renata Galska
mgr Marta Przybycień
 
Warsztaty
Czwartek, 24.05.2018
10.20-11.50
Wpływ techniki pobrania krwi na wynik badania laboratoryjnego- na podstawie POCT
Prowadzą: Arkadiusz Wnuk, Barbara Strzelichowska- Styba, Natalia Antosz
12.20-14.20
Dochodzenie w sprawie zdarzeń niepożądanych związanych z procedurami wysokiego ryzyka w pielęgniarstwie- a uregulowania prawne dotyczące jakości w ochronie zdrowia.
Prowadzacy: Maria Budnik
12.20-14.20
Żywienie dojelitowe- techniki podaży diety przemysłowej, opieka nad pacjentem ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego. 
Prowadzący: Anna Kamińska
 
15.00-17.00
Obsługa osobistej pompy insulinowej firmy Medtronic
Prowadzą: Maria Krawczyk, Jadwiga Sporn
 Piątek, 25.05.2018
9.00-10.30
Mięśnie dna miednicy i ich rola w życiu i seksualności kobiety
Prowadzą: Dorota Czernichowska- Stanek, Kamil Perończyk
 
11.30-13.00
 

Bezpieczna infuzja- od współpracy do współodpowiedzialności.

Prowadzący: Paweł Witt

PARTNERZY

    


ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna

Tel.  22 782 44 74
Tel.  22 266 84 95 do 96

Faks 22 266 84 97
Tel. kom. 503 032 313

info@empireum.com.pl
www.empireum.com.pl