Menu

Projekt unijny

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Inteligentny system ogrzewania pacjenta”

 

Celem realizacji projektu jest opracowanie i rozpoczęcie wytwarzania nowego,
własnego wyrobu „Inteligentnego systemu ogrzewania pacjenta”.

Rezultatem projektu będzie kompletna dokumentacja i seria próbna przetestowana
w warunkach rzeczywistych.

Okres realizacji projektu: 08.12.2017– 04.12.2018r.

Wartość projektu: 421.890,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 291.550,00 zł

PARTNERZY

    


ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna

Tel.  22 782 44 74
Tel.  22 266 84 95 do 96

Faks 22 266 84 97
Tel. kom. 503 032 313

info@empireum.com.pl
www.empireum.com.pl