Logo
Wydrukuj tę stronę

Projekt unijny

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Inteligentny system ogrzewania pacjenta”

 

Celem realizacji projektu jest opracowanie i rozpoczęcie wytwarzania nowego, własnego wyrobu „Inteligentnego systemu ogrzewania pacjenta”.

 

Rezultatem projektu będzie kompletna dokumentacja i seria próbna przetestowana w warunkach rzeczywistych.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2019– 13.03.2020r.

 

Wartość projektu: 483.144,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 333.880,00 zł

© Empireum. All rights reserved.